Táimid ag lorg Léiritheoir Meán Sóisialta

June 14 2022 | Posted in: Career Opportunities
Táimid ag lorg Léiritheoir Meán Sóisialta

Táimid ag earcú léiritheoir meán sóisialta chun obair le meitheal léirithe Nemeton, ar chláir spóirt TG4.

Beidh sé mar fhreagracht ar an té a cheapfar ábhar a léiriú ar bhonn reatha a thacaíonn le beochraolta ar chluichí GAA, LGFA, rásaí capall agus dornálaíocht i measc spóirt eile.

Is ról nua é seo agus beidh deis ann don léiritheoir tionchar a bheith acu ar fhorbairt na seirbhíse ag cinntiú go seasfaidh sé amach ar na meáin shóisialta éagsúla.

Duine atá ag teastáil a dhéanfaidh léiriú/stiúrú/eagarthóireacht ar ábhar físe agus a thuigfidh gnás na n-árdán sóisialta.

Beidh léiriú ar ábhar ghearrfhoirme, ábhar cartlainne agus ó am go chéile ábhar beo (Facebook/Instagram Live) mar chuid den ról. Bheadh taithí MOJO ina chuidiú.

Is gá go mbeadh an t-iarrthóir paiseanta faoi chúrsaí spóirt agus sásta taisteal go fonnmhar chuig mórchuid cluichí agus imeachtaí, maraon le bainistiú/comhordnú a dhéanamh ar ábhar ag teacht ó chluichí/foinsí eile.

Beidh an-eolas ag an té a cheapfar ar Facebook Network (Instagram san áireamh), SEO, Google Ads, YouTube, LinkedIn, Twitter, margaíocht ar email.

Cuirfear oiliúint ar fáil a dhíríonn ar na forbairtí leanúnacha sna meáin shóisialta.

Post lánaimseartha atá i gceist do dhuine le taithí 3 bliana i ról ionann agus is í an Ghaeilge teanga oibre Nemeton.

Conradh dhá bhliain a bheidh á thairscint i dtosach.

Iarratais roimh Dé hAoine 8 Iúil.

Seol ríomhphost chuig hr@nemeton.ie

Downloads

Job Description Léiritheoir Meán Sóisialta
Download