Nemeton Spotlight Feature: Brian Tyers

June 22 2022 | Posted in: Staff Stuff
Nemeton Spotlight Feature: Brian Tyers

In this week’s Nemeton Spotlight Feature, Brian Tyers tells us about working as a commentator on GAA BEO on TG4.

De ghnáth bainim ionad an chluiche amach timpeall 3 uair a’chloig roimh thús an chluiche. Caithim tamailín ag caint le daoine éagsúla sa chriú agus labhraim le daoine éagsúla - lucht na páirce/tacathóirí/backroom teams na bhfóirne…..faigheann tú alán eolais ós na daoine seo! Usually I’m at the venue three hours before the game starts. I spent a bit of time talking to different crew members and also various others like the groundsmen, sponsors and backroom teams – you get a lot of info from them!

Ansan déanaimid facs check agus bíonn bia againn ina dhiaidh sin. Seans an-mhaith é sin chun ár scíth a ligean agus labhairt lena chéile nó bheith ag magadh faoina chéile. Cruinniú léirithe ansan chun leagan amach an chláir a chinntiú. Labhraím leis na hainilísithe ansan chun an cluiche a phlé agus ina dhiaidh sin téim féin agus an bainisteoir úrláir ( Odí Mac Murchadha) ar thóir bainisteoirí chun iad a chur faoi agallamh agus athraithe a chinntiú. Then we do a Facs check and have food after that. It’s a great opportunity to relax for a bit and talk to eachother.. or wind each other up. After that we do our production meeting to go through the layout of the programme. I talk to the analysts to discuss the game and after that myself and the floor manager look for the managers to conduct their interviews and check if they’ve made changes to the starting line-ups.

Suas go dtí an bosca tráchtaireachta ansan chun píosa a ullmhú ar na fóirne agus ansan…showtime!Tar éis an chluiche b’fhéidir go mbeadh agallamh le déanamh. Caithim tamaillín ag caint le lucht an chláir agus ansan scaoilim faoin mbaile. Then I head up to the Commentary Position to do a small bit of work on the teams and then…showtime! After the game there might be an interview to do.. I spend a bit of time with the crew and then off home I go.

An rud is fearr liom ná na cluichí gan dabht ach is breá liom bualadh leis na daoine a choimeádann an GAA sa tsiúl! Lucht na páirce, kitmen na bhfóirne, na maoir in áiteanna éagsúla etc. Daoine breátha a thugann a gcuid ama ar son na cúise gan pingin a fháil agus daoine le dúil mhór sna cluichí. My favourite thing about this job are the games without doubt and just meeting people that are responsible for bringing GAA to the fore.. groundsmen, kitmen, stewards.. great people who dedicate their lives to the cause without looking for a penny and who have a genuine love for the games.

Tá sé corraitheach, dúshlánach agus difriuil gach lá. Táim ag obair le daoine iontacha, gairmiúla agus tugann obair theilifíse buzz iontach dom. Is breá liom bheith ag obair le TG4, i saol na Gaeilge agus ag bualadh le daoine a bhfuil suim acu sa Ghaeilge. Bhain mé an taitneamh as na turasanna thar lear! Abu Dhabi, An Astráil, Boston agus Wimbledon. Tá seans agam bualadh le himreoirí agus le bainisteoirí agus aithne a chur orthu. Laochra is ea iad ach gnáthdhaoine ag an am gcéanna. It’s exciting and challenging and every day is different. I work with brilliant, professional people and I get a great buzz from working in television. I love working for TG4, working through Irish & working with people who have a love for the language. I’ve loved the trips abroad, Abu Dhabi, Australia, Boston & Wimbeldon. I get a chance to meet players and managers and get to know them. They’re heroes but normal people at the same time.